Stilla Sinnet

Om Stilla Sinnet

Jag heter Liselott Aronsson och är utbiildad Reiki Master och kristallhealer i Stilla Sinnet.
Jag är medlem i Förenade Reikförbundet Sverige och är därmed förpliktigas enligt förbundets etiska riktlinjer:

•Att alltid uppträda och bemöta kunden med kärlek, respekt och omtanke
•Att iaktta tystnadsplikt i sin verksamhet som Reikiutövare
•Att alltid uppmana kunden att uppsöka läkare om denne är i uppenbart behov av detta
•Att aldrig uppmana kunden att avbryta pågående läkarvård och medicinering
•Att känna till och respektera lagstiftningen som berör Reikihealing
•Vara ärlig och ha ett öppet och rent tankesätt
•Ta personligt ansvar för sin livssituation och lita till sina inre resurser
•Ha tillit till sin egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet
•Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon
•Fullständig kärlek är högsta målet

 

För att skapa trygga relationer lägger vi stor vilkt vid sekretess och integritet.
Du ska känna dig trygg hos oss. 

/Lottiz

 

 

 

vi erbjuder kvällstider 

Tisdagar:

16-17:30

18-19:30

____________

Onsdagar:

18:30-20:00
____________

Torsdagar:

17:00-18:30

19:00-20:30 (den sena tiden är struken på skärtorsdagen 14 april)
_____________

 

vid förfrågan kan vi erbjuda fler tider tex under helger.

kontakta oss så löser vi det.

 

Reikipaket

 

Stora paketet

Fysisk Reiki 700.-

90 min

På mottagningen

Djupgående

60 (40+20)min Reiki

plus 30min samtal (10+20)

 

Mellanpaketet

Fysisk Reiki 500.-

60 min

På mottagningen

40min Reiki enbart ryggläge

plus 20 min samtal (10+10)

 

Lilla paketet

Fysisk Reiki prova-på 300.-

30 min

20min Reiki chakra huvud och bål, ryggläge

Samtal efter 10min

 

Distansreiki

Jag bygger upp kristallnät till Reiki på distans

 

Stora paketet 550.-

60 min

20min medial chakragenomgång.

40min Reiki Healing

(+200.- Utförliga anteckningar och återkoppling efter sessionen digitalt)

 

Mellan 350.-

40min

20min medial chakragenomgång.

20min Reiki Healing

(+200.- Utförliga anteckningar och återkoppling efter sessionen digitalt)

 

Lilla paketet 250.-

30min

30 min Reiki healing

 

Vad är Reiki

Reiki utförs av utbildad Reikihealare.

Klippt från Reikiförbundet i Sverige:

"Hur fungerar Reiki?

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar “må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem på samma sätt som exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe. Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket. Läs mer under fliken ”Reiki är friskvård”."

 När du bokar tid hos oss vill vi att du ska kunna slappna av och det gör ingenting om du somnar.

Vi tar vi till tiden. Ingen stress.

Beräkna 1,5-2 timmar så kan behandlingen avrundas med god marginal.